Mencoba Memperbaiki Diri

Kedatangan Dajjal, Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa AS


1. Dajjal

Dajjal adalah seorang manusia biasa, ia dinamakan demikian karena ia menutupi kebenaran dengan kebathilan atau dikarenakan ia menyembunyikan kekufurannya di hadapan manusia dengan kedustaan dan tipu dayanya terhadap mereka. Ada sejumlah hadits yang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal

a. Dalam Sahih Bukhori diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya, lalu beliau menyebutkan Dajjal. Beliau bersabda:

dajjal

dajjal

“Aku benar-benar akan memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi melainkan ia pernah memperingatkan kaumnya tentang masalah tersebut. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku. Dia itu (Dajjal) picak (bermata sebelah) sedangkan Alloh tidaklah picak” (Sahih Jami’ shogir 3495/ Al-Bany)

b. Hadits lainnya adalah :

Dari Ibnu Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ” Ketika aku sedang tidur aku mengelilingi di Ka’bah?… (beliau menyebutkan bahwasanya ia melihat Nabi Isa bin Maryam, kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan sifat-sifatnya). Ibnu Umar berkata: Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang besar tubuhnya, berwarna merah, rambutnya pendek, matanya picak, seakan-akan matanya itu buah anggur yang mengambang, Mereka berkata: “Ini adalah Dajjal, manusia yang paing menyerupainya adalah Ibnu Quthn seorang laki-laki dari Bani Khuza’ah (Sahih Bukhori 13/90 dan Muslim 2/237).

c. Hadits lainnya adalah :

Dari Nawwas bin Sam’an RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda berkaitan sifat Dajjal: “Dia itu seorang pemuda, rambutnya pendek, matanya mengambang, seakan-akan aku menyerupakannya denga Abdul ‘izz bin Qathn” (Sahih Muslim 18/65)

Dan ia dinamakan dengan Masihid Dajjal karena salah satu matanya, yaitu mata kanannya tertutup (picak). Ia akan keluar pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut.

dajjal

dajjal

d. Hadits lainnya adalah hadits yang menjeaslkan bahwa tertulis di antara dua matanya “Kaafir” atau “Kafara” sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW:

Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kaafir” (HR Bukhori 13/91 dan Muslim 18/59)

Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan matinya pepohonan.

e. Hadits lainnya menjelaskan tentang Dajjal yang akan keluar dari arah timur tepatnya dari negri Khurosan atau Syihristaan. Kemudia ia akan mengembara ke seluruh penjuru bumi. Ia akan memasuki setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah karena para malaikan menjaganya.

Dari Abu Bakar ash-Shidiq RA ia berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang Dajjal, beliau bersabda: “Dajjal akan keluar dari negeri sebelah timur yang disebut Khurosan” (Tirmidzy 6/495)

Dari Fatimah bin Qais RA; Dajjal berkata: “Maka aku keluar dan aku menelusuri seluruh negeri, aku tidak meninggalkan suatu negeri kecuali aku telah tinggal di dalamnya selam 40 hari. Kecuali kota Makkah dan Madinah. Keua kota tersebut diharamkan bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu dari keduanya. Seorang malaikat akan menghalangiku dengan pedang terhunus. Dan di setiap pelosok negeri tersebut ada malaikat yang menjaganya” (Shohih Muslim 18/83)

f. Hadits lainnya menjelaskan diantara shifat Dajjal lainnya yaitu ia akan mengaku dirinya sebagai tuhan dan ia akan melakukan hal-hal yang aneh untuk membenarkan pengakuannya dan menarik orang-orang agar menjadi pengikutnya.

Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Demi Alloh sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan ia menyangka bahwa dirinya seorang yang beriman, lalu ia mengikutinya yang dapat menimbulkan berbagai syubuhaat” (Sahih Jami’ shogir 6301/ Al-Bany)

g. Dalam hadits lainnya dijelaskan bahwa

Dajjal tersebut akan datang sambil membawa neraka dan surga. Surganya adalah neraka, dan nerakanya adalah surga, dan ia memiliki sungai yang penuh dengan air, gunung dari roti. Ia kan menyuruh langit untuk merunkan hujan, mak hujan pun turun dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan beraneka macam tumbuhan maka tumbuhlah tanaman tersebut. Dan ia kan menempuh perjalan dengan cepat, secepat air hujan yang ditiup angin, dan keanehan-keanehan lainnya (HR Muslim 18/65-66)

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam haq dan eksis terus hingga hari kiamat. Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun. Lalu pemimpin umat Islam saat iu berkata kepada Nabi Isa,”Kemarilah dan jadilah imam dalam shalat kami”. Namun Nabi Isa menjawab,”Tidak, kalian menjadi peminpin di antara kalian sendiri . Sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini”.

Rasulullah SAW bersabda,”Nabi Isa masih tetap tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun, lalu Allah mewafatkannya dan dishalatkan jenazahnya oleh umat Islam. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hiban, Al-Hakim dan dishahihkan oleh az-Zahabi)

2. Imam Mahdi

Ada banyak hadits yang menerangkan sosok Al-Mahdi itu dan merupakan kewajiban kita untuk mempercayainya sesuai dengan apa yang kita terima dari Rasulullah SAW, tanpa menafsirkan, mentakwilkan atau menolaknya.

Al-Mahdi menurut hadits-hadits yang kita terima adalah sosok manusia yang Allah akan turunkan di akhir zaman, meksi tidak ada riwayat yang memastikan kapan kejadian itu. Selain itu, dijelaskan bahwa beliau adalah merupakan ahli bait Rasulullah SAW.

Untuk memastikan apakah dia benar Al-Mahdi yang dimaksud, ada ciri-ciri yang telah disebutkan, yang paling penting diantaranya adalah bahwa beliau akan mengisi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan.

Diantara hadits itu antara lain :

Dari Ibnu Mas`ud ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Bila tidak kekal dunia ini kecuali sehari saja, maka Allah akan panjangkan hari itu hingga Dia mengutus seseorang dari aku atau dari ahli baitku, namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan qisth sebagaimana dunia ini sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan al-Juur. (HR. At-Tirmizy dalam kitab Fitan dan haditsnya hasan shahih).

Dijelaskan bahwa kedatangan Al-Mahdi ini sebelum turunnya Nabi Isa as. yang akan memberi petunjuk kepada banyak manusia dan menegakkan hujjah Allah SWT.

Dari Ali bin Abi Tholib Ra ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: ” Al-Mahdi dari golongan kami, Ahlul Bait, Allah memperbaikinya dalam satu malam” ( (Musnad Ahmad 2/58 dan sunan Ibnu Majah 2/1367. Hadis ini ditashih oleh Al-Bani dalam Shohih Al-Jami’ Ash-Shogir 6/22)

3. Nabi Isa

Diantara tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro adalah turnnya Nabi Isa as. Beliau akan menjadi muslimin atau bagian dari umat Islam, menghancurkan salib dan menghancurkan berhala. Karena risalah yang beliau bawa adalah risalah yang bersumber dari Allah juga.

Namun turunnya beliau bukan sebagai nabi lagi karena setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, maka tidak ada lagi nabi yang turun ke bumi dengan membawa risalah dari langit.

Karena itu Nabi Isa kedudukannya bukan sebagai Nabi lagi, tapi bagian dari umat Islam ini, berkitab suci Al-Quran, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat menghadap ka’bah, puasa Ramadhan, berhaji ke Mekkah dan menjalankan syariat Islam yang kita terapkan saat itu.

Semua keteragan itu kita dapatkan dari hadits-hatis Rasulullah yang sampai kepada kita, antara lain:

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Demi Yang jiwaku di tangan-Nya, Nyaris akan turun kepada kalian putera Maryam (Nabi Isa as) menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib dan membunuh babi dan memungut jizyah dan memenuhi harta … HR Muslim dalam kitab Iman bab turunnya Isa)

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam haq dan eksis terus hingga hari kiamat. Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun. Lalu pemimpin umat Islam saat iu berkata kepada Nabi Isa,”Kemarilah dan jadilah imam dalam shalat kami”. Namun Nabi Isa menjawab,”Tidak, kalian menjadi peminpin di antara kalian sendiri . Sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini”.

Rasulullah SAW bersabda,”Nabi Isa masih tetap tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun, lalu Allah mewafatkannya dan dishalatkan jenazahnya oleh umat Islam. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hiban, Al-Hakim dan dishahihkan oleh az-Zahabi)

Untuk lebih dalamnya pembahasan ini, silahkan merujuk pada kitab An-Nihayah karya Ibnu Katsir. Juga buku Asyrotus-Saa’ah (Tanda-tanda kiamat) karangan Yusuf bin Abdulloh bin Yusuf Al Wabil serta An-Nihayah Fil Fitan Wal malahim (fitnah dan huru hara) karya Ibnu Katsir.

87 responses

 1. rizal efendi

  Allah yg maha mengetahui pedoman utama itu Al quran di atas sglana dan hadist itu hanya tuntunan yg dibuat oleh manusia

  27 Juni 2011 pukul 08:45

 2. abduh

  kayaknya memang waktinya udah dekat, tanda tandanya makin jelas sahaja, berkah waktu udah hilang, waktu terasa sangat cepat, matahari sudah mulai bergeser dari arah semula, tandanya semakin jelas, nari kita beribadah dengan peningkatan, barangsiapa yang tidak mengikuti ajakan untuk beriman, maka sesungguhnya orang itu akan celaka karena telah menolak penyelamatan…

  12 Mei 2011 pukul 08:52

 3. siapa saja anak buah dajjal?

  19 Maret 2011 pukul 05:29

 4. ayumi

  jaga IMAN agar tetap utuh atw paling tidak USAHA kan agar IMAN smw manusia menuju kesempurnaan.USAHA<<<dan TRUS USAHA hingga maut menjemput..

  3 Februari 2011 pukul 14:37

 5. apakah saibaba dajjal?

  25 Januari 2011 pukul 10:06

 6. Percaya deh …. mau haji ???

  16 Januari 2011 pukul 16:51

 7. youngkid

  (tentang nabi isa jadi islam,,) saya rasa itu tidak mungkin. karena seorang nabi takakan meninggalkan umat yg sudah di ajarkanya.tidak ada nabi yang melepas kepercayaan begitu saja. jujur saya baru mengenal islam 2tahun. sebelumnya saya seorang kristiani. saya kenal betul ISA / yesus. dan saya tau MUHAMAD. dan ada tertulis.. KIAMAT NANTI YESUS AKAN DATANG BERSAMA umat2nya. dan MUHAMAD akan datang menjemput umtanya juga. jadi jangan mengada2!! saya paling tidak suka orang2 yang tak bisa hormati pilihan orang lain, anda juga belum pasti benarkan!

  10 Desember 2010 pukul 12:08

 8. akhir zaman pasti datang dan perkattaan Rosullullah itu benar adanya dan Mustahil Bohong

  4 November 2010 pukul 17:52

 9. yuliy

  ya allllllllllahhhhhhhhhhhhhhhhh

  23 Oktober 2010 pukul 13:13

 10. yuliy

  ya allllllaahhhhh

  23 Oktober 2010 pukul 13:12

 11. Assalamualaikum..,

  Nabi Isa dikatakan turun di akhir zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tugasnya turun ke dunia bukan untuk menerima wahyu, tugasnya untuk membenteras segala kemungkaran dan kekufuran yang di bawa oleh dajjal.

  Maka dengan ini jelas bahawa Nabi Isa tidak akan menerima sebarang wahyu, kerana Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir bagi manusia, AlQuran adalah kitab terakhir bagi umat manusia.

  15 Oktober 2010 pukul 05:41

 12. betulkah semua nie

  28 September 2010 pukul 06:54

 13. fahril aditya putra labudu

  dajjal yang asli kan mata 1,bongkok,

  13 September 2010 pukul 09:19

 14. khoirul umam

  semoga allah akan selalu menjaga iman islam semua orang muslimin-muslimat amiiin………..

  9 September 2010 pukul 20:40

 15. Assalamu alaikum
  salam kenal
  makasih artikel nya

  6 September 2010 pukul 03:28

 16. nabi Isa AS bukan datang lagi sebagai nabi penyempurna dan menerima wahyu, tapi beliau datang sebagai umat Rasulullah muhammad SAW. seperti risalah yang menyebutkan banyak nabi dan rasul berebut menjdai umat akhir jaman

  5 September 2010 pukul 03:13

 17. fairuz afif

  wah tanda2 kiamat akan datang

  4 September 2010 pukul 04:20

 18. wah artikel menarik!

  7 Juli 2010 pukul 02:40

 19. jamal

  hanya Allah yang tahu…sebagai seorang mukmin..kita hanya TAQLIK….

  3 Juli 2010 pukul 07:33

 20. ga jadi deh

  28 Juni 2010 pukul 13:00

 21. wahhhhhh ku print ah trus aku tempel di mading

  28 Juni 2010 pukul 12:59

 22. joe amstrong

  wach kren banget tuch ceritanya!!!!!!!!!!!!!!!!yang belum tahu bisa jd tahu!><<,,,,,,siapa sicch yg buat nie gue aungin jrmpol 3 pinjem punya loe 1!!!!!!!!!

  7 Juni 2010 pukul 06:13

 23. anton setyawan

  mengapa skarang islam smakin luntur dimta masyarakat

  5 Juni 2010 pukul 06:43

 24. masih bingung saya..

  25 Mei 2010 pukul 08:50

 25. a.a boleh nanya kgk tentang dajjal
  kalau boleh apakah dengan kedatangan nya dajjal itu dunia akan kiamat?

  24 Mei 2010 pukul 07:48

 26. video dajjal

  sharing: ada video tentang dajjal dan konspirasi besar yang sedang dilakukannya di Dunia dan kehidupan anda..

  http://tiket-pesawat-online.com/2010/05/dajjal.html
  waspadalah.. waspadalah

  5 Mei 2010 pukul 01:42

 27. gozim

  tidak jelas, banyak salah kata/hurup dlm penulisan nya.

  17 April 2010 pukul 02:50

 28. APA BENAR NABI ISA A.S itu belum meninggal ?
  kalau belum benarkah ia akan menerangkan bahwa islam itu adalah agama yang benar

  15 April 2010 pukul 11:31

 29. The end is near.

  19 Maret 2010 pukul 19:22

 30. ande

  kalo boleh tau ayat al quran mana yang menyebutkan nabi isa a.s masuk agama islam tapi bagian dari umat Islam ini, berkitab suci Al-Quran, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat menghadap ka’bah, puasa Ramadhan, berhaji ke Mekkah dan menjalankan syariat Islam yang kita terapkan saat itu. jika itu semua ada di dalam Al quran kenapa kita tidak mempercayainya saja biar orang kristen puas…bukannya malah memusuhi orang2 kristen membakar gereja mereka ,sampai-sampai membunuh mereka…..kalo di al quran diajarkan saling menghormati menjaga dan menyayangi kenapa kok kita tidak bisa melakukannya malah kebalikan dari itu…malah banyak sekali ayat ayat al quran mengajarkan supaya kita menyakiti membunuh dan memaksa saya jadi bingung mana yang harus di ikuti ck…ck….ck tapi kalo di alkitab orang kristen kecil sekali ajaran kekerasan yang ada malah kamu harus saling membantu.,menjaga .menghormati dan menghargai…..jadi bagai mana ini ….kalo baca alkitab /kitab agama lain haram dan hukumannya neraka 😦 sedangkan agama lain tidak ada kata haram dan hukuman neraka buat membaca kitab kitab lain terutama al quran kenapa bisa demikian apa kah kita takut jika membaca kitab lain dan mengetahui kebenaran yang tertulis disana lalu kita pindah agama lain sebetulnya ketakutan kita ini yang menjadikan kita hancur sendiri biarkan lah mereka (umat muslim)mencari ilmu mereka sendiri tidak perlu ditakut2 ti toh mereka terpilih oleh allah nya jika mereka kuat pasti aman tidak kuat pun aman ………dan jangan mengecap kejelekan agama orang lain sebab itu bisa bercermin ke agama kita sendiri lo…….kenapa kita mesti takut terhadap orang2 murtad…..sedangkan mereka (agama lain ) tidak merasa terusik jika ada mualaf mualaf ……..

  18 Februari 2010 pukul 09:57

 31. hangcek alam dankeyang kassah

  saya ingin sekali menampar muka dajjal

  23 Januari 2010 pukul 13:29

 32. yohana

  kalo nabi isa ending menganut muslim, trus penganut ajaran agama ktristen gmna nasibnya y??

  21 Januari 2010 pukul 14:48

 33. Bilamana Nabi isa.as akan turun nanti sebelum hari akhir,lantas bagaimana dengan umat-umat nya yang mengangap dirinya sebagai pengganti tuhan?

  16 Januari 2010 pukul 16:50

 34. casty

  udah datang apa belun sih yang kyak gitu??

  14 Januari 2010 pukul 13:32

 35. apakah besok dihari kiamat dajjal akan bangkit?

  13 Januari 2010 pukul 05:38

 36. arey

  wallahu’alam

  8 Januari 2010 pukul 03:22

 37. melihat tanda-tanda yang terjadi saat ini seakan ini menunjukan bahwa sifat dajjal telah ada dalam diri manusia

  4 Januari 2010 pukul 15:03

 38. ediantoro

  yang paling penting . kita berbuat baik pd smua ciptaan yg maha kuasa. dan maha pencipta .dan jauhi perbuatan jahat dan ANARKI. sprti ulah dajal. pusing mikirin smua ini. nenek moyang kita yg ke 10 saja .kita gak tau namanya./ dan siapa. yg paling penting jangan melanggar 10 printah ALLAH. dan pasti masuk SURGA . kalau hal imi trus menerus di perdebatkan. malah malah kita yg jadi DAJAL.lebih dini. SALAM DAMAI SEJAHTERA SELALU . TUHAN BERKATI ORANG2 YG SLALU BERADA DLM JALANYA.

  31 Desember 2009 pukul 14:13

 39. zaki alfira

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih…………….. ngeri bgt moga ja bsk saat kiamat bnr2 dtg aq dah ga da di dunya ni.& moga ja q tng d akhirat kelak A MIN………………………..!

  29 Desember 2009 pukul 05:11

 40. menurut saya dajjal itu akan datang saat para umat islam dan seluruh umat manusia telah meninggal. contoh kita.jadi kita tidak akan merasakan hari kiamatdajjal.karena kita sudah pada meninggal.dan jangan percaya pada kiamat pada tahun 2012 yang percaya pada itu berarti musrik.

  DaRi: MahLUk Allah

  27 Desember 2009 pukul 14:07

 41. syifa

  ya allah seram sekai ya….

  22 Desember 2009 pukul 09:53

 42. abdul

  Itu Memang Pandangan Islam dalam hadist bukan ahmadiyah… mestinya kamu itu yang banyak baca Buku ahli Fiqih

  15 Desember 2009 pukul 11:55

 43. yaya

  naBi Isa as. skrng msh hidUp.
  bEliau sedanG bErada di BuLan.

  4 Desember 2009 pukul 03:10

 44. semoga kita terhindar dari tipu daya dajjal…allohumma inni a ngudzubika min ngadza bi jahannama wamin ngadza bil kobri wamin sarri fitnatil massihit dajjal…(benarkan jika kata2nya salah)

  3 Desember 2009 pukul 03:57

 45. kania eka

  gambAr app and twh? prasaan yx q taw dajjal mempunyai ciri salah satux berwarna merah dan diatas jidatx trdapt tulisan arab yang bertuliskan kafaro

  29 November 2009 pukul 04:46

 46. dede

  dajjal itu turunnya dari mana ?

  22 November 2009 pukul 07:12

 47. serem nih jadi pengen tobat gan

  21 November 2009 pukul 06:06

 48. bayu

  ggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………percaya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  20 November 2009 pukul 13:14

 49. dwi

  bnerr gag CiWE adA’a dAjaaaaL.???

  20 November 2009 pukul 01:36

 50. kumis

  mau liat dajjal sebenar-benarnya ya… para anggota DPR yang sukanya ………… itu… para kyai yang tak bisa ngamalin AL’Quran, para pendeta yang cm bisa omong, para biksu yang suka ngumbar… itu…tu…

  18 November 2009 pukul 04:33

 51. anin

  ya allah menakutkan

  14 November 2009 pukul 05:44

 52. hARY

  Mari kita segera introspeksi diri, sebab kiamat bisa datang kapan saja.

  9 November 2009 pukul 02:37

 53. semoga qt tdk mengalami jaman tsb

  8 November 2009 pukul 04:15

 54. kenapa d kutuk ????? aq pusing????????

  4 November 2009 pukul 10:03

 55. Emang bener tuh dajjal yg di atas dajjal hanya akan turun pd saatnya tiba hanya Allah yg tahu keberadaannya makanya buru2 insaf kembalilah pada Allah

  3 November 2009 pukul 06:15

 56. dildaar80

  waw..lumayan..

  31 Oktober 2009 pukul 04:39

 57. ceritanya menarik, ingin punya bukunya

  30 Oktober 2009 pukul 02:26

 58. achy

  bisa jadi

  20 Oktober 2009 pukul 03:11

 59. choirul

  terima kasih atas amanahnya.

  9 Oktober 2009 pukul 02:49

 60. elnunai

  Allahu akbar! intinya q-ta mesti yakin akan hari kiamat..muncul’y dajjal..imam mahdi..dan nabi Isa as..kalau toh benar adanya sesuai hadits tersebut..q-ta mesti mempersiapkan the best effort/’amal shalih dari sekarang

  8 Oktober 2009 pukul 10:38

 61. suhartini

  smoga kita termasuk menjadi orang2 yang beriman kepada allah… hanya kepada allah lah sebaik2knya pelindung dan penolong…………….amiiiiiiin

  5 Oktober 2009 pukul 03:46

 62. aku mao tanya apakah boleh membunuh dajjal???

  3 Oktober 2009 pukul 01:34

 63. yaallah yunii takut dgan mlihat keadaan skarang,
  yunii takut..
  yunii mau tobat yaallah, yunii takut,

  yaallah ampunii smuah ksalahan yuni slama ini…

  2 Oktober 2009 pukul 06:37

 64. adie

  maha besar allah dg segala sesuatu yg tersirat maupun tak tersirat….yg memiliki langit alam semesta dg segala isinya…..hendaknya berlindung memohon pertolongan,dan di beri kekuatan.amin

  27 September 2009 pukul 14:51

 65. jeamatyrahim

  benar kah apa Yg dikatakkaN dalaM Bukun diary of dajjal?

  saya mmbaca, bahwa kedatangan dajjal itu sendiri, karena ulah manusia yg mmbangkitkannya, dengan cara mmbangun tempat-tempat yg mmpunyai energi negatif dari dajjal tersebut???
  contohnya banGunan scuqare cafe,, bangunan hard rock cafe yg ekterior & interiornya mngandung suatu oRnamen-ornamen, pemujaan seperti yg ada di piramid?

  dan apakaH dajjaL itu suatu sosok dari dewa matahari yg di sebUt RA?

  mohon jawabanya agar tidak ada ksalahan dalam saya menjelaskan kepada tmn,,,

  19 September 2009 pukul 08:16

 66. imam mahdi akan muncul kurang dari 6thn..

  2 September 2009 pukul 07:44

 67. stevie

  tidak ada lagi makluk yang dinamakan imam mahdi. Hanya nabi isa yang akan datang dan menghakimi manusia..Nabi isa juga tidak menghancurkan salib..semua makluk adalah dibawahnya..

  31 Agustus 2009 pukul 16:16

 68. agus

  hi ngeri

  7 Agustus 2009 pukul 13:59

 69. thanx infonya……

  24 Mei 2009 pukul 15:35

 70. Indra Jaya ASRIL

  Lalu, di masa ini, negeri Khurosan itu dimana? Yang pasti arah Timur Mekkah (Arab), tepatnya dimana?
  Menanggapi Subiwulan yang menyatakan ini mirip dengan konsep Ahmadiyah, menurut referensi yang ada, ini bukan konsep Ahmadiyah…ini Islam…Dajjal sudah ada dari zaman Musa AS…(menurut Islam-cari di hadits…)
  demikian

  9 Mei 2009 pukul 02:10

 71. FAUZHI

  APKAH BENAR NABI ISA KAN BANTU KITA

  7 April 2009 pukul 02:48

 72. Nita

  Apakah yang akan terjadi setelah kedatanga imam al Mahdi berakir,, kok sungguh mirip ya tanda”nya,, aQ” jadi semakn takut+ penasaran,,

  30 Maret 2009 pukul 07:04

 73. bancet

  makasih…..dah nambah pengetahuan..q
  ditunggu tambahan-nya……
  he he he suwun

  25 Maret 2009 pukul 00:26

 74. semonga kita semua umat Nabi Mukhamat SWT di lindung pada masa itu & sekarang!
  bagi umat islam hail itu pasti terjadi karna ada di dalam hadis!

  14 Maret 2009 pukul 19:35

 75. Isa

  Janji Allah pasti benar,dan benar pulalah rasul2 Nya

  12 Maret 2009 pukul 03:46

 76. gambar dajjal-nya benaran atau cuma rekayasa aja? kok matanya diatas, kan katanya mata dajjal tuh pecak sebelah? klu itu hanya gambaran saja, tolong dong kasih gambaran tuh jgn trllu jauh dari gambaran dajjal aslinya. masak foto dajjal yg satunya lg malah lbh mirip michael jackson waktu blm dioperasi plastik.

  2 Maret 2009 pukul 08:38

 77. nuyafi

  gk mgkn dajjal sorang monster, dajjal itu pendek,kribo,mandul,kakinya bengkok,gendt,de el el.
  dajjal tu kan manusia,namun dy mngaku sbagai nabi pda akhir zaman.mengapa dajjal punya anak…??pda hl dy mandul..!!da dlu y dri aq moga d phami…bayyyy…!!!!!emuaczshzhzh

  16 Januari 2009 pukul 04:30

 78. yui

  kapan ya kiamat itu terjadi

  30 Desember 2008 pukul 09:50

 79. awam

  Hanya membunuh babi, apa tidak membunuh anjing juga ?

  26 November 2008 pukul 07:54

 80. Harus cepetan Taubat

  16 November 2008 pukul 04:17

 81. Elfizon Anwar

  Soal kedatangan Dajjal, ya sekarang ini pun di dunia sudah ada dajjalnya, jadi dajjal yang mana lagi, ooo seperti yang foto di atas??? Dan, soal Imam Mahdi dan Nabi Isa As. yang akan datang lagi, apa tidak cukup dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, ya sebagai rasul dan terpenting beliau penutup para nabi (QS. 33:40). Sedangkan misi Nabi Isa As. kan sudah selesai (QS. 2:134, 141). Apa perlu bonus?

  6 November 2008 pukul 12:11

 82. Hariyadi

  Saya bukan orang beragama !!!!
  Karena agama TIDAK AKAN MENYELAMATKAN SAYA!!!!
  Tetapi saya percaya kepada KITAB TAURAT, KITAB PARA NABI, AL’QURAN dan Injil adalah FIRMAN / WAHYU dan SABDA ALLAH !!!!
  MUSUH MANUSIA BUKAN KITAB SUCI dan MANUSIA TAPI IBLIS DAN SETAN !!!!

  25 Oktober 2008 pukul 14:39

 83. perhaps

  ADAKAH NABI ISA a.s AKAN DTG MASIH LAGI MENERIMA WAHYU DARI ALLAH dan sebagai penutup kitabNya yang lalu?

  jika ya, pada pandangan saya ..pasti kisah hari ini banyak di ceritakan pada hari itu…

  7 Oktober 2008 pukul 22:17

  • ardy

   Isa tdk tidak sbgai nabi lg,tdk menerima wahyu lg

   20 Januari 2011 pukul 05:47

 84. hariyanto27

  KHUTHBAH ‘IDUL FITHRI ALJABIR 1429 H/2008M

  26 September 2008 pukul 19:53

 85. KOnsep ahmadiyah yah???Kok mirip yah???

  12 Agustus 2008 pukul 03:09

  • ardy

   ahmadiyah meanggap mirza gulam ahmad sbg nabi

   20 Januari 2011 pukul 05:45

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s